این روز ها بوی خوش در اجتماع و در روابط با نزدیکان یک فاکتور مهم اجتماعی است.خب,پس با من موافقی ,اما میدانیم که عطر های برند بسیار گران قیمت هستن و ماندگاری 12 ساعت یا حتی بیشتر دارن. برن ما توانسته همان عطر هارو با همان بو عطر به شما تقدیم میکند اما تنها مشکل این عطر ها این است که به جای 12 ساعت ماندگاری بو 6 ساعت ماندگاری دارد.

*****بوی عطر تضمینی است…*****

glasess6
glasess5